Privatumo politika

El. parduotuvė CarLights.lt gerbia vartotojų privatumą.

Mes pasiryžę saugoti savo klientų privatumą teikdami personalizuotas paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų pateiktus duomenis. Suprantame kiekvieno asmens norą ir teisę į privatumą ir įsipareigojame jį saugoti.

Mūsų el. parduotuvėje Jūsų pateikti fizinio ar juridinio asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų LR teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, taip pat nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.